Registar ugovora javne nabave

U skladu s člankom 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), člankom 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/2017 i broj 144/2020) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma trgovačkog društva Kom- Ilok d.o.o. Ilok dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, odabirom rubrike Registri ugovora.

PLAN NABAVE ZA 2022. GODINU
IZMJENA PLANA NABAVE BR.1 / 11.02.2022.
IZMJENA PLANA NABAVE BR.2 / 16.02.2022.
IZMJENA PLANA NABAVE BR.3 / 01.03.2022.
IZMJENA PLANA NABAVE BR.4 / 23.03.2022.
IZMJENA PLANA NABAVE BR.5 / 29.03.2022.
IZMJENA PLANA NABAVE BR.6 / 15.06.2022.