IME I PREZIME POKOJNIKA DATUM UKOPA GROBLJE
Anka Mihelić 16.05.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Rozić 15.05.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Štefan Mudroch 10.05.2024. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Bara Divljaković 09.05.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Franjo Štefanek 04.05.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Vlatko Blatnicki 30.04.2024. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Antun Suknjov 16.04.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Martin Rukavina 15.04.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Antun Čolak 12.04.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Luca Marušić 03.04.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Rozalija Mijić 02.04.2024. u 11,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Drago Šojat 27.03.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Natalija Prskalo 23.03.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Palinkaš 09.03.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Mirjana Marić 02.03.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Franjo Leko 01.03.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Branislav Rimar 26.02.2024. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Dragica Drobina 23.02.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Katarina Perić 20.02.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Stjepan Duvnjak 07.02.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Đurđica Štimac 06.02.2024. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Marija Šalamun 05.02.2024. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Andrija Džalto 19.01.2024. u 11,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Zoran Maslovara 15.01.2024. u 14,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Ružica Lukinac 12.01.2024. u 14,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Marko Novoselac 09.01.2024. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Kruno Živić 03.01.2024. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Tomislav Stipetić 02.01.2024. u 15,00 sati Mjesno groblje u Mohovu

 

IME I PREZIME POKOJNIKA DATUM UKOPA GROBLJE
Vjera Martin 27.12.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Antun Vražić 19.12.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Purić 16.12.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Danica Bošnjak 11.12.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vinko Čolak 28.11.2023. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Stjepan Zahorec 28.11.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Berislav Barbarić 24.11.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Kata Kovčalija 09.11.2023. u 14,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Blanka Tomšik 08.11.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ruža Kešinović 07.11.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Alojzije Blažević 02.11.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Miloslav Parnicki 28.10.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Manda Tonković 18.10.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Vesna Šijak 14.10.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Slavica Svilanović 10.10.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Daniel Pucovsky 09.10.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Miroslav Kalfić 05.10.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Slavica Vunuk 04.10.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josipa Vig 02.10.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Daniela Marinković 29.09.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Saramfilja Atanacković 21.09.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Šima Božinović 20.09.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Bapskoj
Ivan Čuljak 18.09.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Božinović 15.09.2023. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Josip Bohnička 30.08.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Rozalija Beška 26.08.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ružena Lamoš 21.08.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Elizabeta Zovko 17.08.2023. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Višnja Groznica 17.08.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Katarina Lamoš 16.08.2023. u 11,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Milica Hinić 10.08.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Blanka Jeremić 07.08.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Andrija Rimar 04.08.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Milina Čermak 02.08.2023. u 11,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Slavica Novak 21.07.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Aleksandra Babić 20.07.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Elena Kanja 19.07.2023. u 16,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Dragica Šagalj 19.07.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Zvonko Martinović 17.07.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Željko Brinčić 05.07.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Katarina Ćerny 04.07.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Janja Škegro 29.06.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Schleinkefer 27.06.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Verona Kiš 24.06.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Manda Sirotić 21.06.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Angelina Hadrava 19.06.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Olga Drljača 16.06.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Antun Janić 15.06.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Slaven Ventura 12.06.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ana Solaković 08.06.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Otilija Rapan 06.06.2023. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ljubica Asić 06.06.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Natalija Despotović 05.06.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Ankica Makiš 02.06.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Anka Turkalj 30.05.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Ružović 23.05.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivica Miličević 20.05.2023. u 16,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Bahurik 17.05.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Stjepan Kubica 12.05.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vladimir Dragun 10.05.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jelica Magovac 06.05.2023. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Janko Krnač 03.05.2023. u 11,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Srećko Karamatić 28.04.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Pera Žeravica 05.04.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Franjo Blašković 01.04.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Pavo Dragić 25.03.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Antun Lipavić 25.03.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Slavica Pole 23.03.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Šimun Sabo 16.03.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Marijan Grličić 16.03.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Bogdan Mesinger 11.03.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Dragica Ulijan 10.03.2023. u 14,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Vlatko Mučaji 09.03.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Tomislav Lukinac 09.03.2023. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Katarina Fabry 06.03.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Ivan Ripić 04.03.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ksenija Molnar 03.03.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jano Mudroh 01.03.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Katica Lomiansky 25.02.2023. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Katica Vrček 22.02.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Nada Alavanja 21.02.2023. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Jela Pavković 20.02.2023. u 15,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Stjepan Kovaljak 20.02.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Franjo Janić 18.02.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ruža Kolak 17.02.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Anica Soldo 16.02.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zdenko Zovko 14.02.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Slavica Borček 10.02.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Đuro Cerovski 06.02.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Pavica Kovač 04.02.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Snežana Cvitković 03.02.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Klara Diesch 28.01.2023. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marko Budimir 24.01.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Milenko Prskalo 23.01.2023. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Branka Hadrava 23.01.2023. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Josipa Matković 20.01.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Slavka Bošnjak 16.01.2023. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Blaženka Prhić 14.01.2023. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Blažena Kotrba 09.01.2023. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mara Vučemilović Vranjić 02.01.2023. u 15,00 sati Mjesno groblje u Mohovu

 

IME I PREZIME POKOJNIKA DATUM UKOPA GROBLJE
Pavo Groznica 30.12.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivan Vidaković 27.12.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mara Janjić 27.12.2022. u 13,30 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Jelena Drča 27.12.2022. u 12,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Pavel Dudaš 24.12.2022. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Katarina Mudroch 24.12.2022. u 11,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Andrej Chorvath 23.12.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vlatko Brstilo 14.12.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jela Šimić 08.12.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Geza Lendvaj 07.12.2022. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ilija Papak 05.12.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Miklin 03.12.2022. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivan Božinović 30.11.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Kata Dragić 28.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josipa Mijić 26.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ilija Voda 16.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Đuro Voda 16.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivanka Dugandžić 15.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Terezija Šomoljanski 15.11.2022. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Željko Žeravica 07.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Anica Opačak 04.11.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Janko Považan 02.11.2022. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Vlatko Rukovanjski 02.11.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Jan Pudelka 31.10.2022. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Mirko Divljaković 27.10.2022. u 11,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Dušica Popović 25.10.2022. u 15,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Kata Skoko 17.10.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Đura Đerđ 14.10.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Eva Šomoljanski 10.10.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Hrvoje Miklin 06.10.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jure Bošnjak 05.10.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Julije Josip Kovačević 05.10.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Vladimir Mravik 04.10.2022. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Petar Kokrhelj 30.09.2022. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Nevenka Verić 26.09.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Manda Sirovica 15.09.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Cvija Perić 09.09.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Anica Weinrauch 07.09.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mile Brekalo 06.09.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Alojzije Štimac 23.08.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Mara Čuljak 16.08.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ljubica Sloboda 16.08.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ermina Pečvarac 10.08.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zuzana Lomjanski 05.08.2022. u 14,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Horvatović Željko 28.07.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Stoja Lenkeš 22.07.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Kata Pavlini 12.07.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Anđelko Božinović 30.06.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Vladko Posavčić 11.06.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Stjepan Jurina 10.06.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Nada Kerić 09.06.2022. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Franjo Suknov 08.06.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Frano Tikvić 07.06.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Anica Škegro 06.06.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Marija Gazafi 04.06.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ivan Hodolić 04.06.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mato Štefanek 03.06.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Anđelko Petrik 25.05.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marta Vragočanski 23.05.2022. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Dragica Cvitković 17.05.2022. u 11,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ružena Anna Dolić 16.05.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Petar Vojnić 12.05.2022. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Angela Paić 11.05.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Iva Žeravica 07.05.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ivan Petrik 02.05.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josipa Kaštelan 02.05.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Franjo Vranjković 16.04.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ankica Bošnjak 14.04.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Nebojša Kokanov 13.04.2022. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Rukovanjski Ivan 11.04.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Cvijeta Marić 30.03.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Suknović 29.03.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Antun Vojvodić 04.03.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Danijel Pucovski 01.03.2022. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Radmila Majtan 28.02.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Vlatko Čani 26.02.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ružica Kasal 22.02.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zorica Volf 14.02.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Želimir Tončević 11.02.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Antal Onodi 05.02.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Katica Sladetić 27.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Romas 26.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zlatko Lukičić 25.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Blagica Bošnjak 24.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivka Bilušković 18.01.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Pavao Šaravanja 17.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zvonimir Karamatić 07.01.2022. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Lenkeš 04.01.2022. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Anka Žeravica 04.01.2022. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj

 

IME I PREZIME POKOJNIKA DATUM UKOPA GROBLJE
Jelica Blažević 31.12.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Stjepan Grahovac 30.12.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Emil Bako 30.12.2021. u 12,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Sarafina Dukić 27.12.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ljubica Kolak 20.12.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Tadija Kuraja 16.12.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Mato Župan 15.12.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ljubica Kustura 11.12.2021. u 11,30 sati Katoličko groblje u Iloku
Božica Šaravanja 11.12.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Andrija Urban 07.12.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Štefan Menđan 06.12.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Mihajlo Kovač 06.12.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Mario Dermišek 03.12.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zlatko Kopilaš 30.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vlatko Zec 29.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Josip Kovačević 27.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jasna Kovač 26.11.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Alojzija Plačko 25.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vladimir Bartulović 23.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ljuboja Milutinović 19.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Živana Šijaković 16.11.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Anica Đaković 15.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Katarina Babić 11.11.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Luca Ripić 06.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Slavica Mađarac 05.11.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Marija Zavocki 04.11.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mato Prskalo 30.10.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Alojzije Marković 23.10.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Marko Đipanović 22.10.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Predrag Lazić 18.10.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Marija Brletić 16.10.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zoran Relić 15.10.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Petar Badovinac 13.10.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Sofija Turkalj 12.10.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Danica Vrljić 09.10.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Franjo Volić 06.10.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Božo Ćurić 28.09.2021. u 17,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Blaženka Alasović 28.09.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ivan Tarle 25.09.2021. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ružica Jakubec 22.09.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ružica Benja 21.09.2021. u 16,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mario Jelinek 17.09.2021. u 16,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Manda Beljan 17.09.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Evica Suhanji 07.09.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Zvonimir Miličević 06.09.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marija Burilo 01.09.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ivan Raguž 30.08.2021. u 17,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Julka Pap 25.08.2021. u 12,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Ivan Boban 24.08.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Petar Lebo 17.08.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jan Mudroch 14.08.2021. u 17,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Vladimir Ognjanovac 13.08.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Anica Perić 10.08.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Stjepan Andraši 09.08.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Pera Hrudka 08.08.2021. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Vladimir Bača 06.08.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Branimir Mađarac 06.08.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ivan Verić 31.07.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Blaženka Paić 16.07.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Nevenka Matković 15.07.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Viktorija Legler 14.07.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Stana Knežević 10.07.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Vlado Kovačević 06.07.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Anica Paponja 05.07.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Stanko Šaravanja 02.07.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ilija Romanjak 02.07.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Filip Ramljak 01.07.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivan Miler 30.06.2021. u 09,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Franja Vitman 27.06.2021. u 17,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ema Groznica 22.06.2021. u 17,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Petar Jurina 21.06.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ana Gazafi 15.06.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Stipa Tot 11.06.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Veselko Čuljak 10.06.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jan Vagala 07.06.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Agata Šarac 04.06.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Blaženka Sabo 02.06.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Boja Mađarac 26.05.2021. u 17,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ivan Sić 26.05.2021. u 15,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Mirjana Kračak 22.05.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Finka Raić 10.05.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Janje Jakovljević 08.05.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mira Đaković 06.05.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ilonka Stoppelkamp 04.05.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Blaženka Divljaković 04.05.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Anđelka Novaković 03.05.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vinko Knežević 01.05.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Janko Fabry 27.04.2021. u 13,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Milena Bošnjaković 26.04.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Bastašić Mare 24.04.2021. u 15,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Anna Merzweiler 19.04.2021. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Željko Slanček 15.04.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zdenka Šild 14.04.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Blagica Čolak 06.04.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Stjepan Žeravica 03.04.2021. u 15,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Katalin Blašković 26.03.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Tomislav Suknović 23.03.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Marko Tarle 19.03.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Maria Marko 16.03.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Pero Dragić 15.03.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Franjo Slišković 11.03.2021. u 16,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Katarina Božić 09.03.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Štefanija Meštrović 03.03.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Katica Petrik 23.02.2021. u 15,30 sati Katoličko groblje u Iloku
Ivan Papac 22.02.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Šarengradu
Ruža Pilipović 16.02.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Vlado Ripić 13.02.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Slavica Tilović 10.02.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Marijan Kožul 02.02.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Jurina Branko 01.02.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Jelica Mađarčević 26.01.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Nikola Rajnović 25.01.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Stjepan Hrbak 23.01.2021. u 12,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Ružica Novaković Voloder 23.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Mirko Govorković 19.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Nada Jeremić 18.01.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Ivan Kernjak 16.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Ilija Đerđ 15.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Bara Čolak 14.01.2021. u 13,00 sati Mjesno groblje u Bapskoj
Igor Klasanović 14.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Željko Lončar 13.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Zuzanna Mahnjec 12.01.2021. u 11,00 sati Evangelističko groblje u Iloku
Marija Hiršman 07.01.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Milka Vladić 05.01.2021. u 15,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Kata Karapandža 05.01.2021. u 13,00 sati Pravoslavno groblje u Iloku
Željko Šijak 04.01.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku
Milan Kojić 04.01.2021. u 11,00 sati Mjesno groblje u Mohovu
Lucija Voda 02.01.2021. u 13,00 sati Katoličko groblje u Iloku