Kom-Ilok d.o.o. nastao je razdvajanjem društva Komunalije d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Novo društvo pravni je sljednik društva Komunalije d.o.o. temeljem provedenog postupka  podjele s osnivanjem i sa svojim radom započelo je 19.prosinca 2013.godine.

Grad Ilok je jedini osnivač društva Kom-Ilok d.o.o. i stopostotni vlasnik.

U poslovanju društva Kom-Ilok d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

  • gospodarenje otpadom
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • izgradnja jednostavnih građevina
  • održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga
  • zimska služba

Poslovanje se obavlja u skladu s postojećom zakonskom regulativom.

Osnovni podaci:

Kom-Ilok d.o.o.
Julija Benešića 49
32236 Ilok
Republika Hrvatska
Kontakt telefon: 032/ 827-350

OIB: 31574808968
MB: 4173562
IBAN: IBAN: HR2323400091110930630 – PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030142930
Temeljni kapital društva iznosi: 825.300 kn

Organi društva su: Uprava, Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Skupština je najviši organ društva KOM-ILOKA D.O.O.
Skupštinu društva  KOM-ILOK D.O.O.  čini gradonačelnik/ca Grada Iloka .

MARINA BUDIMIR,dr.med.
Predsjednik Skupštine
e-mail: grad.ilok@grad.hr
tel: +385 (0)32 592 950

Nadzorni odbor  

Društvo nema Nadzorni odbor.

Uprava društva -Direktor
Uprava društva sastoji se od jedng člana Uprave- direktora društva.
Član uprave-Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, i to bez ograničenja.
Ljiljana Nenadović, dipl.iur., direktor
Imenovan odlukom Skupštine od 14.srpnja 2021. godine
e-mail:  ljiljana.nenadovic@kom-ilok.hr, tel: +385 (0)32 827 350