Obavijest korisnicima!

Obavijest korisnicima!

Obavijest građanima povodom nadolazećeg blagdana

Pozivamo građane na pridržavanje epidemioloških mjera tijekom posjeta grobljima u vrijeme blagdana Svih svetih, te naglašavamo da je na grobljima obvezno nositi zaštitnu masku. Uprava Kom-Ilok d.o.o.
Obavijest građanima povodom nadolazećeg blagdana

Kalendar odvoza otpada za 2020. godinu

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI

Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i čl. 7.stavka 4.  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog...
OBAVIJEST  O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI

Obavijest

Obavještavaju se građani da će se kućni otpad koji se po rasporedu odvozi u petak 01.11.2019. godine zbog blagdana odvoziti u subotu 02.11.2019. godine.