Kalendar odvoza otpada za 2020. godinu

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI

Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i čl. 7.stavka 4.  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog...
OBAVIJEST  O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI

Obavijest

Obavještavaju se građani da će se kućni otpad koji se po rasporedu odvozi u petak 01.11.2019. godine zbog blagdana odvoziti u subotu 02.11.2019. godine.

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE

ODVOJENO PRIKLJUPLJANJE OTPADNE PLASTIKE OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE Poštovani korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpadne plastike, obavještavamo vas da korisnici usluge kojima se odvoz mješanog komunalno...
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE

Obavijest o prikupljanju otpada

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog...