OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2022. GODINI

Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom ("Narodne novine", broj 50/17, 84/19, 14/20 - Rješ.USRH, 31/21 - Odl.i Rješ.USRH) i čl. 7.stavka...
OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2022. GODINI

Obavijest o prikupljanju stakla

Poštovani korisnici, zbog lakše prilagodbe svojih korisnika Kom-Ilok d.o.o. postupno uvodi sustav odvojenog prikupljanja reciklabilnog otpada. Ovim putem Vas obavještavamo da će se 27.11.2021.god. odvojeno...
Obavijest o prikupljanju stakla

PROJEKT: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODOVJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA, PLASTIKE, STAKLA I BIOOTPADA.

Kalendar odvoza otpada za 2021. godinu

Kalendar odvoza otpada za 2021. godinu

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Kom-Ilok d.o.o. Ilok organizirat će prikupljanje božićnih drvaca 08.01.2021. godine (petak). Mole se građani da božićna drvca ostave ispred svojih kuća u ranim jutarnjim satima.
OBAVIJEST GRAĐANIMA