PONEDJELJAK – Ilok - ulice:

 1. Dr. Franje Tuđmana
 2. Dunavska
 3. Vlatka Kraljevića
 4. Vladka Mačeka
 5. Zrinski Frankopana
 6. Šetalište o.M. Barbarića
 7. Julija Benešića
 8. Koševi
 9. Židovska
 10. Ribarska
 11. Turska skela

SRIJEDA – Ulice u gradu Iloku i naselja:

 1. Augusta Šenoe
 2. Kralja Tomislava
 3. Ante Starčevića
 4. Braće Đakovića
 5. Ante Benešića
 6. Fruškogorska
 7. Matice Hrvatske
 8. J.J. Strossmayera
 9. Tomislava Bošnjaka
 10. Gorana Štipka
 11. ŠARENGRAD
 12. BAPSKA
 13. MOHOVO

ČETVRTAK – Ilok – ulice:

 1. Zagrebačka
 2. Ivana Gundulića
 3. Vladimira Nazora
 4. Trg žrtava Domovinskog rata
 5. Antuna Gustava Matoša
 6. Srijemska
 7. Miroslava Krleže
 8. Hercegovačka
 9. Augusta Cesarca
 10. Stjepana Radića
 11. Ljudevita Gaja
 12. Marka Papka

PETAK – Ilok – ulice:

 1. Milana Štefanika
 2. Ljudevita Štura
 3. Petra Preradovića
 4. Masarikova
 5. Ivana Gorana Kovačića
 6. Bana Josipa Jelačića
 7. Dr. Alojzija Stepinca
 8. Kneza Branimira
 9. A. i N. Voršak
 10. Jozefa Maliaka
 11. Ivana Meštrovića
 12. Matije Gupca
 13. Vodenica
 14. Staklenac
 15. Grobljanska
 16. Školska
 17. Samuela Zajaca
 18. Ribnjak
 19. Kneza Trpimira
 20. Kralja Zvonimira

 

Lokacija: Ivana Gorana Kovačića 158, Ilok

Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i petak          07,00   -  15,00 SATI

Utorak i četvrtak                            14,00   -  20,00 SATI

Subota                                             08,00   -  12,00 SATI

 

2023. godina ILOK MOHOVO ŠARENGRAD BAPSKA
         
07. 01. 8-12 h 13-16 h x x
04. 02. 8-12 h x 13-16 h x
04. 03. 8-12 h x x 13-16 h
01. 04. 8-12 h 13-16 h x x
06. 05. 8-12 h x 13-16 h x
03. 06. 8-12 h x x 13-16 h
01. 07. 8-12 h 13-16 h x x
12. 08. 8-12 h x 13-16 h x
02. 09. 8-12 h x x 13-16 h
07. 10. 8-12 h 13-16 h x x
04. 11. 8-12 h x 13-16 h x
02. 12. 8-12 h x x 13-16 h
         
LOKACIJE MOBILNE STANICE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA
Ilok – parkiralište na Trgu žrtava Domovinskog rata (autobus. stajalište)
Šarengrad – slobodan prostor u Ribarskoj ulici
Bapska – Ekonomija ("Unikom") u ulici Josipa Jelačića
Mohovo – ulica Sv. Nikole Tavelića, nasuprot društvenog doma

 

21.03.2023. Šarengrad, Bapska i Mohovo
23.03.2023. Ilok
NEMA ODVOZA ZAMJENSKI ODVOZ
06. 01. - petak 09. 01. - ponedjeljak
10. 04. - ponedjeljak 11. 04. - utorak
01. 05. - ponedjeljak 02.05. - utorak
08. 06. - četvrtak 09. 06. - petak
22. 06. - četvrtak 23. 06. - petak
15. 08. - petak (plastika) 16. 08. - srijeda
01. 11. - srijeda 02. 11. - četvrtak
25. 12. - ponedjaljak 27. 11. - srijeda
26. 12. - utorak (plastika) 28. 12. - četvrtak

PAPIR

ILOK ŠARENGRAD, BAPSKA, MOHOVO, ILOK (područje koje se prema rasporedu odvoza MKO odvozi petkom)  
OTPADNI PAPIR I KARTON
svakog 1. utorka u mjesecu
OTPADNI PAPIR I KARTON
svakog 2. utorka u mjesecu
 
03.01. 10.01.
07.02. 14.02.
07.03. 14.03.
04.04. 11.04.
02.05. 09.05.
06.06. 13.06.
04.07. 11.07.
01.08. 08.08.
05.09. 12.09.
03.10. 10.10.
07.11. 14.11.
05.12. 12.12.

PLASTIKA

ILOK ŠARENGRAD, BAPSKA, MOHOVO,   ILOK (područje koje se prema rasporedu odvoza  MKO odvozi petkom)
OTPADNA PLASTIKA svakog 3. utorka u mjesecu OTPADNA PLASTIKA svakog 4. utorka u mjesecu
17.01. 24.01.  
21.02. 28.02.  
21.03. 28.03.  
18.04. 25.04.  
16.05. 23.05.  
20.06. 27.06.  
18.07. 25.07.  
16.08. (srijeda) 22.08.  
19.09. 26.09.  
17.10. 24.10.  
21.11. 28.11.  
19.12. 28.12. (četvrtak)