POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NABAVA USLUGE
Promidžba i vidljivost – promotivni letak, baner, promotivni materijal, naljepnica i brošura
Evidencijski broj nabave PJN-49/2021 / 08.09.2021.
OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE / 14.09.2021.