OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2022. GODINI

Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, broj 50/17, 84/19, 14/20 – Rješ.USRH, 31/21 – Odl.i Rješ.USRH) i čl. 7.stavka 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka, Kom-Ilok d.o.o. Ilok dostavljaOBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG…