PROJEKT: NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODOVJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA, PLASTIKE, STAKLA I BIOOTPADA.

NAZIV PROJEKTA:NABAVKA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODOVJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA, PLASTIKE, STAKLA I BIOOTPADA. Referentni broj: KK.06.3.1.18.0066 PODACI O KORISNIKU: KOM-ILOK D.O.O. Ilok, Julija Benešića 49, 32236 Ilok KRATAK OPIS PROJEKTA: Trgovačko društvo KOM-ILOK d.o.o. je u travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, prijavilo projekt „NABAVA KOMUNALNOG VOZILA ZA ODVOJENO…