OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI

Prema čl. 16. st. 2 Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i čl. 7.stavka 4.  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Iloka, Kom-Ilok d.o.o. Ilok  dostavlja   OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG, BIORAZGRADIVOG I RECIKLABILNOG KOMUNALNOG OTPADA U 2020. GODINI Kom-Ilok d.o.o. Ilok obavljaju…