Kom-Ilok d.o.o. nastao je razdvajanjem društva Komunalije d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Novo društvo pravni je sljednik društva Komunalije d.o.o. temeljem provedenog postupka  podjele s osnivanjem i sa svojim radom započelo je 19.prosinca 2013.godine.

Grad Ilok je jedini osnivač društva Kom-Ilok d.o.o. i stopostotni vlasnik.

U poslovanju društva Kom-Ilok d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

  • gospodarenje otpadom
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • izgradnja jednostavnih građevina
  • održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga
  • zimska služba

Poslovanje se obavlja u skladu s postojećom zakonskom regulativom.

Osnovni podaci:

Kom-Ilok d.o.o.
Julija Benešića 49
32236 Ilok
Republika Hrvatska
Kontakt telefon: 032/ 827-350

OIB: 31574808968
MB: 4173562
IBAN: IBAN: HR2323400091110930630 – PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030142930
Temeljni kapital društva iznosi: 825.300 kn

Direktor: Davor Kopilaš, dipl.ing.