OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE

ODVOJENO PRIKLJUPLJANJE OTPADNE PLASTIKE OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE Poštovani korisnici usluge prikupljanja i odvoza otpadne plastike, obavještavamo vas da korisnici usluge kojima se odvoz mješanog komunalno...
OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGE

Obavijest o prikupljanju otpada

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog...

Očitavanje čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad

Poštovani korisnici, obaviještavamo Vas da se od danas, 2. svibnja 2019. godine kreće sa očitavanjem čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad te da će se...

Mobilno reciklažno dvorište – raspored po naseljima za 2019. godinu

LOKACIJE MOBILNE STANICE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA ZA 2019. GODINU: Ilok – parkiralište u ulici Vladimira Nazora, Šarengrad – slobodan prostor u Ribarskoj ulici, Bapska...

GLOMAZNI OTPAD – Obavijest korisnicima usluge

GLOMAZNI OTPAD – Obavijest korisnicima usluge