Obavijest o prikupljanju otpada

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom te Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog...

Očitavanje čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad

Poštovani korisnici, obaviještavamo Vas da se od danas, 2. svibnja 2019. godine kreće sa očitavanjem čipiranih spremnika za miješani komunalni otpad te da će se...

Mobilno reciklažno dvorište – raspored po naseljima za 2019. godinu

LOKACIJE MOBILNE STANICE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA ZA 2019. GODINU: Ilok – parkiralište u ulici Vladimira Nazora, Šarengrad – slobodan prostor u Ribarskoj ulici, Bapska...

GLOMAZNI OTPAD – Obavijest korisnicima usluge

GLOMAZNI OTPAD – Obavijest korisnicima usluge

Mobilno reciklažno dvorište

Dragi naši korisnici, mobilno reciklažno dvorište je u Iloku još samo sat vremena, požurite i donesite svoj otpad. Nakon 12h mobilno reciklažno dvorište se seli...
Mobilno reciklažno dvorište